DeğerlerimizDeğerlerimiz

Satış sonrası destek ekibimiz ile müşteri memnuniyetini sürekli kılmak ve maksimum seviyede tutmaktayız.

Gelişen teknoloji karşısında sürekli iyileşmeye hazır bir firmayız.

Doğayı ve tüketici sağlığını her daim ön planda tutmaktayız.

Ürün içeriklerinde %90-95 oranında doğa dostu hammaddeler kullanmaktayız. Çevre bilincinin önemini vurgulayarak tüketicilere bilgi akışını sağlamak hedefindeyiz.

Daha az ürünle daha fazla fayda bilincini oluşturarak tüketim fazlalığını en aza indirgemek amacındayız.

https://uniroyalkimya.com/wp-content/uploads/degerlerimiz-1.jpg
https://uniroyalkimya.com/wp-content/uploads/2021/12/uniroyal-cevre.jpg
https://uniroyalkimya.com/wp-content/uploads/2021/12/uniroyal-cevre.jpg

İnsan ve Çevre Sağlığıİnsan ve Çevre

Deterjan sektöründe kullanılan kimyasallar, insan sağlığı için zararlı olmakla birlikte bu maddelerin hem havaya hem toprağa karışması gibi durumlar çevre sağlığı açısından da büyük risk oluşturmaktadır. Toprak kirliliği doğada giderilemeyen, dönüşümü olmayan kimyasalların kullanımı her geçen gün artmaktadır. Sanayi tesislerinden ve yerleşim yerlerinden kaynaklanan atık suların arıtılmadan ortama aktarılması, tarımda kullanılan ilaç ve gübrelerin bilinçsiz şekilde kullanılması yer altı sularımızın kirlenmesine neden olmakta ve sağlığımızı tehdit etmektedir. Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Uniroyal Kimya olarak bu hassasiyette gelişimlerimizi sürdürmekteyiz.