EYS PolitikamızEYS Politikamız

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Uniroyal Kimya, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri çerçevesinde belirlediği çevre ve insan odaklı politikaları doğrultusunda;

  • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
  • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymayı,
  • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,
  • Enerjiyi verimli kullanmayı, çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmayı, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumayı,
  • İş ile ilgili yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,
  • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için önlemler almayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarından çalışanların katılımını teşvik etmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı,
  • Şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmayı,
  • Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,
  • Tedarikçilerini desteklemeyi ve geliştirmeyi taahhüt eder.